Phone: +55 (11) 3044-2275 | 3181-7979 Email: contact@fcnnetwork.com

Members


Eurasia Logistics JSC

Cliente Bronze
Eurasia Logistics JSC

Category: Freight Forwarders

Business area: FREIGHT FORWARDERS

Contact:

Phone: Tel: +84 (0)4 3990 9144

Email: info@eurasialog.com.vn

Website: www.eurasialog.com.vn

Our Address:

Hanoi, 59 Vandon, Bachdang, Haibatrung, Hanoi

Vietnam

About:

~~Giới thiệu

      
Công ty Cổ phần Tiếp vận Á Âu là Công ty chuyên về lĩnh vực giao nhận, vận chuyển   hàng hóa thương mại, xuất - nhập khẩu trong nước và quốc tế, đặc biệt là thị trường các nước Trung Á như:  Kazakhstan, Uzbekistan, Kyzgystan, Tajikistan, Turkmenistan, Mongolia, Azerbaijan, Armenia, Russia, …Get in touch!:

Name
Please check your message
Thank you. Your message has been sent.
Error, email not sentLeading the World in logistics partnering. Up to 200 members in 2014